Kommunfullmäktige på Malmökanalen

 

Malmös högsta beslutande politiska församling har sedan 1863 varit Kommunfullmäktige. Här finns 61 ledamöter fördelade på åtta olika politiska partier och ledamöterna har röstats in av Malmöborna själv via de politiska val som sker vart fjärde år. Fullmäktige träffas en gång i månaden för att diskutera, debattera och besluta i frågor som rör dig som Malmöbor i din vardag. Det kan handla om allt från kommunens skolor och äldrevård till hur miljön och arbetsmarknaden ska förbättras i kommunen. Kommunens nämnder, Kommunstyrelsen eller enskilda ledamöter kan lämna förslag och dessa skickas sedan på remiss i den politiska organisationen för att till slut landa i fullmäktige för beslut. Läs gärna mer om hur Malmö styrs här.

 

I Malmös Kommunfullmäktige sitter just nu sju partier fördelade efter det allmänna valet 2022 enligt följande:

Socialdemokraterna 20 mandat, Moderaterna 13 mandat, Sverigedemokraterna 10 mandat, Vänsterpartiet 9 mandat, Liberalerna 3 mandat, Miljöpartiet 4 mandat, och Centerpartiet 2 mandat.

 

Kommunfullmäktige utser inom sig en ordförande som ansvarar för att sammanträdet annonseras och genomförs enligt de lagar och förordnanden som gäller och ordföranden representerar också Malmö stad i olika offentliga tillställningar. För närvarande är det socialdemokraten Carina Nilsson som är kommunfullmäktiges ordförande. De övriga ledamöterna hittar du här.

 

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds alltid på Malmökanalen 89,2 och de kommande mötena avhålls:

 • Torsdag 21 december 13.00
 • Torsdag 1 februari 13.00
 • Torsdag 29 februari 13.00
 • Onsdag 27 mars 13.00
 • Torsdag 25 april 13.00
 • Torsdag 23 maj 13.00
 • Onsdag 19 juni 13.00
 • Torsdag 29 augusti 13.00
 • Torsdag 26 september 13.00
 • Torsdag 31 oktober 13.00
 • Onsdag 20 november 09.00
 • Torsdag 21 november 09.00
 • Tisdag 17 december 13.00