Vad krävs för att göra egna program?

För att din förening ska få göra program hos oss måste ni ansöka om ett sändningstillstånd för radio och det utfärdas av Myndigheten för Radio- och TV-verket. Vi hjälper gärna till i samband med din tillståndsansökan så att allt blir rätt. Ansöker gör ni genom att fylla i tre olika blanketter som ni finner nedan. Dessutom ska en del föreningsdokument skickas med.

 

Blanketterna är:

"Ansökan om radiotillstånd"

På blanketten skriver du i din förenings adressuppgifter.

Blanketten undertecknas av föreningens firmatecknare.

 

"Ansökan om sändningsbeteckning" 

Ert program behöver inte heta samma sak som föreningen. På denna blankett skriver ni därför i vilket program-namn ni vill ha samt dina föreningsuppgifter.

Blanketten undertecknas av föreningens firmatecknare.

 

"Anmälan om ansvarig utgivare" 

Varje förening är själv ansvarig för att man inte bryter mot några lagar och regler. Därför måste föreningarna utse en person som är ansvarig för programinnehålletför att föreningen håller sig till lagar och regler. På blanketten fyller du i föreningens adressuppgifter och de personliga uppgifterna till den person som ni utsett som ansvarig utgivare. Den del som handlar om ”Företrädande utgivare”

är inte nödvändig att fylla i.

Blanketten undertecknas av föreningens firmatecknare.

 

Övriga dokument som ska skickas med ansökan är:

Föreningens stadgar, protokoll som visar vem som sitter i föreningens styrelse och vem som är firmatecknare samt ett personbevis, ett konkursfrihetsbevis och ett överförmyndarbevis för den som ska vara ansvarig utgivare. 

 

När allt är framtaget, ifyllt och underskrivet så är du redo att skicka in din tillståndsansökan. Den skickas då till:

Myndigheten för Radio och TV

Box 33

121 25 Stockholm-Globen

 

Deras prövning av din ansökan tar cirka fjorton dagar.